INFO

onderlijnen

Wanneer heeft u een asbest attest nodig?

  • Vanaf november 2022: bij verkoop van een pand (bouwjaar voor 2001)
  • Vanaf 2025: alle gemeenschappelijke delen van appartementsgebouwen.
  • Vanaf 2029: voor alle panden die u verhuurt (bouwjaar voor 2001)
  • Vanaf 2032: elke eigenaar dient over een asbestattest te beschikken (bouwjaar voor 2001)

Doelstelling 2040: asbestveilig Vlaanderen.

Hoe gaan we te werk?

Voor de opmaak van het attest baseren wij ons op kennis, visualisatie en de verplichte staalnames volgens de limitatieve lijst van Ovam. Dit is een NIET DESTRUCTIEF onderzoek, en gebeurd met de grootste zorgvuldigheid voor uw materialen.
Na analyse ontvangt u van ons uw attest dat u verplicht nodig heeft bij overdracht.
Het attest is 10 jaar geldig en kan ingekort worden naar 5 jaar indien er asbesthoudend materiaal aangetroffen is met hoog risico.
Onze stalen worden geanalyseerd in een erkend FOD WASO labo.
In geval van slooppanden dient er een destructief onderzoek te gebeuren.

Scroll naar boven